Omgeving

Omgeving:

  • Ik werk vanuit mijn huis, waarbij de kinderen gebruik maken van een royale huiskamer. Daar spelen ze en eten en drinken we. Daar kunnen ze dansen, springen en kruipen.

Let op! Speelgoed is er genoeg. Dat wordt regelmatig schoongemaakt. Het is dus niet nodig om speelgoed van huis mee te geven. Meestal willen kinderen dat speelgoed niet delen en kan iets onnodig stuk gaan.

In het huis heb ik een eigen ruimte voor de kinderen om ’s middags te slapen en voor de allerkleinste is dat een eigen kamer.

Tevens maken we (bijna elke dag) gebruik van mijn afgesloten tuin, waar we kunstgras hebben zodat ze lekker het hele jaar kunnen ravotten. Ook gaan we met regelmaat met de bolderkar naar buiten, waar we gebruik maken van de faciliteiten in de omgeving zoals een leuke speeltuin.

Bij Pasop Oppas kunnen kinderen in de eerste 4 levensjaren groter worden in een veilige vertrouwde gezinssituatie, onder professionele begeleiding en speelkameraadjes.

  • Elk jaar wordt mijn huis door twee bureaus d.m.v. een risico inventarisatie (RI) aan een grondige inspectie onderworpen. Ook komt de GGD steekproefsgewijs regelmatig een inspectie doen.

Zodoende kunnen wij de veiligheid optimaal blijven garanderen.

  • Het huis is antiallergisch ingericht, er zijn geen grote huisdieren aanwezig, zoals een kat of hond.